Blog

Arbeidsrecht in het Regeerakkoord 2017

14-12-2017 / Edwin Somsen

In het Regeerakkoord 2017 zijn verschillende plannen opgenomen die het arbeidsrecht moeten gaan wijzigen. Hier een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen.


Elke onderneming heeft een optimale tijd om te worden verkocht. Wat is het juiste moment voor u?

31-10-2017 / Corporate Finance

Het besluit om uw onderneming te verkopen is één van de belangrijkste beslissingen die u als eigenaar van een onderneming kunt nemen. Die beslissing heeft immers een enorme impact op u. Zowel zakelijk als persoonlijk.


Kwalificeert een payrollbedrijf als uitzendonderneming?

05-10-2017 / Edwin Somsen

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever (de uitzendonderneming) ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten. Verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer: toch transitievergoeding?

07-07-2017 / Edwin Somsen

Een van de gronden om – door de kantonrechter – een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden is verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Dat verwijtbaar handelen of nalaten kan zich in veel vormen en op veel manieren voordoen.

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte in de maak!

27-03-2017 / Edwin Somsen

Onlangs is een wetsvoorstel gepubliceerd, waarin de regels voor het betalen van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte worden aangepast.Werknemer met loonbeslag? Wat u moet doen en weten

20-03-2017 / Dennis Koetje

Wanneer een werknemer in financiële problemen komt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen. Dat heet loonbeslag. Ongeveer 80% van de werkgevers in Nederland heeft weleens te maken gehad met een loonbeslag. Het is dan verplicht om een deel van het inkomen van uw werknemer over te maken naar de deurwaarder. Een investeerder zoeken, hoe doe je dat? 

13-12-2016 / Linda Spoolder en Dirk Jan Loeters

Wat was jouw drijfveer om je eigen bedrijf te starten? Waarschijnlijk had je een innovatief idee om de maatschappij of markt te veranderen met een nieuw product of nieuwe werkwijze. Herkenbaar?  Om jouw ondernemersdroom te realiseren en je innovatieve idee verder te brengen heb je natuurlijk behoefte aan de nodige financiële middelen.Onderbouwing bedrijfseconomisch ontslag belangrijker dan ooit!

01-11-2016 / Edwin Somsen

Sinds de invoering van de WWZ kunnen werknemers bij de kantonrechter beroep instellen tegen het verlenen van een ontslagvergunning door het UWV. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst dan herstellen. Dit kan – zo blijkt uit recente rechtspraak – serieuze gevolgen hebben.


Alcohol- en drugsbeleid binnen de organisatie!

08-09-2016 / Martine Huitink en Sabine Lenderink

Heeft u ook genoten van alle mooie momenten deze sportzomer? Veel medailles, emoties, successen en onverwachte tegenslagen. Zo werd de 33 jarige turner...

Lees verder


Een onbezorgde oude dag? 

01-09-2016 / Gerrit Kluvers 

Het is weer zover; het pensioen van de DGA staat weer op de politieke agenda. Wat er gaat veranderen? Wellicht heeft u het onlangs in de media vernomen; met Prinsjesdag zal...

Lees verder


5 stimulerende maatregelen om een vijftig plusser aan te nemen

25-07-2016 / Dennis Koetje

Op 7 juni verzond minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer met als naam: 'Actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers'. Doelstelling van minister Asscher is...

Lees verder 

Overgangsregeling transitievergoeding en wijziging ketenregeling

21-07-2016 / Edwin Somsen

In de Wet werk en zekerheid is voor kleine werkgevers een overbruggingsregeling opgenomen, ook wel genoemd de MKB-regeling. Indien een werkgever voldoet aan...

Lees verder


Wat is de bedoeling van de Wet flexibel werken?

02-05-2016 / Edwin Somsen

Per 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken ingegaan. Door deze wet hebben werknemers meer mogelijkheden om flexibel om te gaan met hun werktijden en op een...

Lees verder 


Stagiair in de organisatie

10-06-2016 / Martine Huitink en Sabine Lenderink

Vanaf september 2016 zullen weer vele jeugdige professionals de arbeidsmarkt betreden in het kader van een stage. Mogelijk heeft u al stageverzoeken ontvangen. Uit ervaring kunnen wij met u delen dat stagiaires binnen...

Lees verder


Groeiende startup? 4 factoren die je helpen te overleven

01-04-2016 / René Scholten

In mijn dagelijkse contacten met groeiende ondernemers valt me op dat talloze factoren bepalen of je als startup overleeft of dat je gaat behoren tot de grote groep ondernemers die na 3 jaar niet meer bestaat...

Lees verder 

Boete WKR soms toch belastingvrij

07-05-2016 / Hardy Bruins

Onder de werkkostenregeling (WKR) zijn belastingvrije geldboeten niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers...

Lees verder 


Bepalen uw medewerkers al hun eigen doelstellingen?

15-03-2016 / Martine Huitink & Sabine Lenderink

De afgelopen maanden zijn we in samenwerking met ondernemers bezig geweest met het invoeren van performance management. Performance management is voor veel ondernemers...

Lees verder  

Bedrijf verkopen aan een Private Equity fonds;  dit is uw kans!

05-01-2016 / Linda Spoolder 

Nederlandse participatiemaatschappijen hebben veel geld in kas. Ze zijn op zoek naar nieuwe investeringen. Onlangs werd ik nog gevraagd een analyse te maken van...


Lees verder 

De wondere wereld achter uw periodieke aangifte loonheffingen

01-12-2015 / Hardy Bruins & Dennis Koetje

Periodiek verzorgen wij voor onze klanten de aangifte loonheffingen oftewel de loonaangifte. Wist u dat er achter deze aangifte een hele keten...  

Lees verder

Earn out: vieze nasmaak of toch taart met slagroom?

15-12-2015 / Aron B. de Jong

Earn out regelingen zijn als slagroom op taart: ze maken de transactie extra lekker!  Mijn stelling is dat een transactie zonder earn-out...


Lees verder

Ongeval op de werkvloer? Wat moet u allemaal regelen

04-11-2015 / Sabine Lenderink & Martine Huitink

Ondanks verschillende voorzorgsmaatregelen horen we regelmatig dat een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. In 2012 was bijna een...  

Lees verder

Waar helpt het UWV u nu echt mee?

19-06-2015 / Hardy Bruins

Tijdens vele gesprekken met ondernemers komt het onderwerp ‘de zieke medewerker’ vaak aan bod. Hoe komt het nu dat ik als werkgever mijn werknemer twee jaar door moet betalen?...


Lees verder

Een leven lang leren

29-06-2015 / Martine Huitink & Sabine Lenderink

We leven in een veranderlijke, bewegelijke wereld die nauwelijks voorspelbaar is. In een dynamische omgeving zijn aanpassingsvermogen en vernieuwingstalent cruciaal om op de snelle veranderingen te kunnen reageren...

Lees verderOntsnappingsmogelijkheid transitie-vergoeding voor MKB-werkgevers!

06-07-2015 / Edwin Somsen

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn werkgevers vanaf 1 juli 2015 in (bijna) alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever aan werknemers de transitievergoeding verschuldigd...

Lees verder

Waarde creëren voor uw bedrijfsoverdracht 

10-07-2015 / Linda Spoolder

Door waarde te creëren kunt u genieten van een optimaal pensioen, realiseert u continuïteit voor uw onderneming en uw personeel. Bovendien maakt u uw onderneming aantrekkelijk voor kopers...  

Lees verder

Slapen dienstverband na 2 jaar ziekte?

28-01-2016 / Edwin Somsen

Langdurige arbeidsongeschiktheid is één van de limitatieve ontslaggronden. Een werkgever kan, na daartoe van het UWV verkregen toestemming, de arbeidsovereenkomst...

Lees verder

Welke kosten kan werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding?

21-12-2015 / Edwin Somsen

Een werkgever moet vanaf 1 juli 2015 aan een werknemer, van wie een dienstverband van twee jaar of langer wordt beëindigd... 

Lees verder

Ondernemer? Maak uzelf overbodig

05-10-2015 / Aron B. de Jong 

Ondernemen is het op plezierige wijze realiseren van dromen. Te vaak zien wij ondernemers die er niet in geslaagd zijn, er niet aan gedacht hebben...  


Lees verder


Deel deze pagina: