Bouw en Onroerend goed

Goed bouwen begint met een goede fundering. Maar u kunt nog zo goed te werk gaan, ook financieel en organisatorisch moet alles rusten op een goed fundament. Ten Kate Huizinga is specialist in de bouwbranche. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal, juridisch en organisatorisch gebied.

De aanbestedingsmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Er worden continu aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de financiële verslaggeving. Juist in tijden van zwaar weer is het aangaan van samenwerkingsverbanden een terugkerende trend in de bouwwereld. Voor veel aannemingsmaatschappijen hebben wij dergelijke samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en begeleiden wij de penvoerder bij de opzet van de administratieve verplichtingen. Ook met juridische aangelegenheden staat Ten Kate Huizinga u graag met raad en daad terzijde.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.