Opvolging familiebedrijf

Onze uitdaging: 'Familiebedrijven blijvend laten uitblinken'

Verder Kijken: vooruitzien is regeren. De ervaring heeft ons geleerd dat wanneer het traject van het opvolgen van een familiebedrijf tijdig wordt opgestart, goed bepaald kan worden wat het bedrijf nodig heeft aan opvolging om de continuïteit en winstgevendheid te kunnen waarborgen. Relevant is of de opvolger(s) over de benodigde kwaliteiten beschikt  om deze continuïteit en winstgevendheid voort te zetten. De cruciale vraag is wat de onderneming aan kwaliteiten nodig heeft en of deze kwaliteiten aanwezig zijn binnen de familie.

Onze adviseurs geven u namelijk niet alleen de juiste antwoorden, maar stellen ook de juiste vragen. Deze kostbare informatie gebruiken wij om uw opvolging als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Continuïteit van uw familiebedrijf staat voorop

Ten Kate Huizinga beschouwt de continuïteit van uw familiebedrijf en tegelijkertijd de versterking van de familiebanden als kernvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Dit doen onze adviseurs door als vertrouwenspersoon en sparringpartner voor u en uw familie in het opvolgingsproces te fungeren.

Wij leveren de volgende diensten:

Ten Kate Huizinga helpt familiebedrijven en DGA's om bedrijfsopvolging gestroomlijnd te laten verlopen. Ook in de volgende situaties bieden wij hulp:
- Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit
- Plannen voor toekomst van de vertrekkende DGA en extern bestuurder

Als integrale familiebedrijfadviseur bieden wij tevens hulp bij:

- Belastingbesparende estateplanning
- Opstellen van testament
- Opstellen van huwelijkse voorwaarden
- Pensioenregelingen
- Familieoverdracht
-
Goed bestuur

Onze Familiebedrijf adviseurs

Onze praktisch ingestelde Familiebedrijf adviseurs hebben vele bedrijfsopvolging transacties begeleid en beschikken over jarenlange ervaring als sparringpartner bij familiebedrijven.

Onze cliënten

Onze focus ligt op DGA-bedrijven in het MKB en in de middenmarkt.

Ten Kate Huizinga is geassocieerd lid van Opvolgingshuys.nl, een samenwerkingsverband voor familiebedrijf adviseurs, alsmede van het Kenniscentrum  Opvolging Familiebedrijven van Saxion Hogeschool.

Heeft u verder vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op!