Bedrijfswaardering

Essentieel, omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is.

Een ondernemingswaardering (of eventueel de waardering van een deel van de onderneming) houdt vaak verband met een overnametransactie, koop of verkoop van een bedrijf. Maar ook bijvoorbeeld bedrijfsopvolging binnen de familie, uitkoop van een mede-aandeelhouder of echtscheiding kan aanleiding geven tot het doen van een bedrijfswaardering. Helaas is er geen exacte methode om een onderneming te waarderen, verschillende mensen hebben namelijk een verschillende waardeperceptie. Dit betekent echter niet dat het verstandig is een waardebepaling achterwege te laten. Integendeel, de waardebepaling vormt een belangrijke referentie voor het verdere verloop van het traject.

Een goed onderbouwde waardebepaling is essentieel, omdat er niet zelden een groot verschil is tussen vraag- en biedprijs  Een goed onderbouwde waardebepaling stelt u in staat om de vraag- of biedprijs inhoudelijk beter te argumenteren. Ook kan met behulp van een waardebepaling inzicht verschaft worden in de “value drivers” die in belangrijke mate de waarde van uw onderneming bepalen, zodat hierop gestuurd kan worden. Hoewel waardering essentieel is, komt de uiteindelijke prijs tot stand door vraag en aanbod. Als er meer gegadigden zijn om uw bedrijf over te nemen, is uw onderhandelingspositie beter wat zou kunnen resulteren in een hogere prijs. De overnameprijs wordt echter beïnvloed door meer factoren zoals de financierbaarheid van de onderneming.
 
Zoals gezegd is waarde een subjectief begrip. Economen trachten echter het waardebegrip te objectiveren door gebruik te maken van verschillende waarderingsmethoden, variërend van eenvoudig tot zeer complex. De meest gebruikte methoden zijn:
 
+   Intrinsieke waarde methode: uitgangspunt is de boekwaarde van het eigen vermogen. Dit eigen vermogen wordt vervolgens gecorrigeerd voor de aanwezige stille reserves.
+   Markt & transactiemultiples methode: als uitgangspunt worden gerealiseerde transacties van soortgelijke ondernemingen genomen of de waardering (volgens de markt) van beursgenoteerde ondernemingen.
+   Rentabiliteitsmethode: uitgangspunt is dat de huidige genormaliseerde winst maatgevend is voor het winstniveau in de toekomst, de genormaliseerde winst wordt vervolgens contant gemaakt.
+   Discounted Cashflow (DCF) methode: de waarde van de onderneming is gelijk aan alle contant gemaakt toekomstige kasstromen. De DCF methode is een veel gebruikte methode, omdat rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen, risico's en de tijdswaarde van geld.
 
Wat de reden voor het doen van een bedrijfswaardering ook is, het is belangrijk dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren waarderingsspecialisten. De adviseurs van Ten Kate Huizinga Corporate Finance zijn in staat om een kwalitatief hoogwaardige bedrijfswaardering uit te voeren. Dit geeft u een duidelijke indicatie voor het bepalen van de vraagprijs of het doen van een bieding bij een overname.

Neem voor meer informatie contact op met ons team van ervaren transactieadviseurs.