Due diligence

Heeft u wel eens een kat in de zak gekocht?

Na een langdurig en intensief zoekproces heeft u dan eindelijk een interessante overnamekandidaat gevonden. Maar u wilt natuurlijk niet dat er lijken uit de kast komen na het tekenen van de koopovereenkomst. Door een zorgvuldig due dilligence onderzoek voorkomt u verrassingen achteraf.

Bij overname (of participatie) is een due diligence onderzoek van groot belang. Doel van het onderzoek is om kansen en risico's van een mogelijke overname te inventariseren en te analyseren. Een dergelijk onderzoek geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

+   Wat zijn de kritische succesfactoren van de over te nemen onderneming?
+   Wat is de kwaliteit van het resultaat en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het resultaat voor de toekomst?
+   Zijn er synergievoordelen te behalen?
+   Heeft de onderneming wel echt zo veel eigen vermogen als er gepresenteerd wordt?
+   Wat is de (markt)waarde van activaposten zoals voorraden, machines en gebouwen?
+   Wat zijn verbeterpunten voor de toekomst?

Maar niet alleen de financiële toestand van de over te nemen onderneming wordt getoetst. Ook juridische, commerciële en fiscale aspecten komen aan bod. Een zorgvuldig onderzoek is belangrijk omdat het aanleiding kan geven voor aanpassingen in de prijs of overige voorwaarden, zoals structuur van de voorgenomen transactie.

U kunt zich behoorlijk rot voelen na het doen van een miskoop, ook al is het iets kleins. Hoe zou u zich dan voelen als na het ondertekenen van de koopovereenkomst blijkt dat de over te nemen onderneming een claim boven het hoofd hangt of informatie heeft achter gehouden omtrent bijvoorbeeld de schulden? Of aankoop van een bedrijf de reden is voor het doen van een due diligence onderzoek of u juist uw eigen onderneming aan een due diligence onderzoek wilt onderwerpen, het is belangrijk dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren specialisten. Onze adviseurs van Ten Kate Huizinga Corporate Finance begrijpen welke aspecten belangrijk zijn en brengen niet alleen potentiële risico's in kaart, wij zijn tevens in staat om de bevindingen te vertalen naar concrete vervolgacties. Zo beschermen wij u tegen een slechte transactie en maken wij een goede deal beter.

PDF: KPN belandt in juridisch mijnenveld na kleine overname 

(bron: FD.nl)