Referentie: Oxilion B.V

Cliënt
Oxilion is een gastheer in internet gerelateerde diensten en producten. Oxilion heeft als missie om de voorwaarden te scheppen waarmee individuen, organisaties en ondernemingen kunnen excelleren. Om verder te groeien heeft Oxilion besloten de hostingportefeuille van Red Five B.V. – een ICT-dienstverlener te Woerden – te acquireren. 

Deal Type
Overname van activa

Deal
Oxilion B.V. heeft de hostingportefeuille van Red Five B.V. verworven

Wat we hebben gedaan
+ Initiële onderhandelingen
+ Uitvoeren van het financieel due diligence onderzoek
+ Adviseren en begeleiden bij de onderhandelingen met betrekking tot de prijs en transactiestructuur
+ Adviseren bij de totstandkoming van de transactiedocumentatie