Referentie: Uitvaartverzekering Twenthe N.V.

Cliënt
Uitvaartverzekering Twenthe N.V., al meer dan 70 jaar een volledig zelfstandige verzekeraar, biedt haar klanten een breed pakket natura-uitvaartverzekeringen waarmee nabestaanden met volledige keuzevrijheid de uitvaart van hun dierbare kunnen verzorgen.

Deal Type
Volledige overname

Deal
Uitvaartverzekering Twenthe N.V. heeft het gehele aandelenkapitaal in Florentis Holding B.V. verworven.

Wat we hebben gedaan
+ Adviseren bij het uitbrengen van de bindende bieding
+ Adviseren en begeleiden bij de onderhandelingen
+ Adviseren bij de totstandkoming van de transactiedocumentatie
+ Adviseren bij financiële en juridische vraagstukken na overname