Administratieve hulp voor tandartsen

Anticiperen op ontwikkelingen in de gezondheidszorg

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel en vergen aanpassingen. Als tandarts is het zaak dat u tijdig anticipeert op deze veranderingen. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen voor uw tandartspraktijk indien de vergoedingsystematiek wijzigt? Hoe is de huidige regelgeving met betrekking tot de aankoop of overdracht van een tandartspraktijk? Op deze, en nog veel meer vragen bieden de experts van Ten Kate Huizinga passende antwoorden. U bent bij ons verzekerd van deskundige begeleiding.

Samenwerking in de gezondheidszorg en onderscheidend vermogen als tandarts

Er wordt in de gezondheidsketen steeds meer en intensiever samengewerkt tussen verschillende disciplines. Zo wordt het voor tandartsen steeds gebruikelijker om hun intrek te nemen in een gezondheidscentrum. Dergelijke veranderingen spelen een grote rol bij het bepalen van de door u te voeren strategie. Ook het onderscheidend vermogen van uw praktijk is van belang: over welke specialisaties beschikt u, en heeft u bijvoorbeeld plannen om uit te breiden?

U wilt dus weten waar u aan toe bent. Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste beslissing(en), zodat u uw winstgevendheid en continuïteit voor de lange termijn waarborgt.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Graag gaan wij hierover met u in gesprek!