Transport en Logistiek

De Nederlandse transport- en logistieke sector behoort op basis van kennis, kwaliteit en infrastructuur tot de wereldtop. De internationale toppositie is echter niet onbedreigend

Gezien de conjuncturele zwakte waar Nederland de afgelopen periode mee te maken heeft gehad, is het niet verwonderlijk dat de sector zwaar getroffen is. Veel transportbedrijven hebben het zwaar, vooral doordat de marges onder druk blijven staan. Welke strategische keuzes hebben transportondernemingen om te anticiperen op de toekomstverwachtingen. Met welke keuzes blijft de onderneming financieel zo krachtig mogelijk?

Ten Kate Huizinga heeft vele transportondernemingen als klant en heeft  kennis en ervaring van de sectorspecialisten gebundeld. Zij bieden praktische oplossingen en geven blijk van actieve ondersteuning bij het bepalen van een toekomstvaste koers in een veranderende omgeving.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.